ข่าวกิจกรรมคณะ

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมร่วมโครงการบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2555 โดยนายเกษมชัย บุญเพ็ญ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาคณะ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อพ่อของแผ่นดิน ในโอกาศอันเป็นมหามงคลอันยิ่งใหญ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเป็นการเสียสละโลหิตเพื่อผู้ป่วยที่รอรับการบริจาค ซึ่งถือเป็นการทำบุญยิ่งใหญ่อย่างหนึ่ง เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2555 ณ ศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย