ข่าวกิจกรรมคณะ

ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในการแข่งขันกีฬา “พระนครเกมส์” ครั้งที่7


ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักกีฬาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมในการแข่งขันกีฬา “พระนครเกมส์” ครั้งที่7 ระหว่างวันที่ 6-18 สิงหาคม 2555 โดยสรุปเหรียญการแข่งขัน (นับเฉพาะเหรียญกีฬาประเภทที่ส่งเกิน 3 คณะ) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ได้อันดับที่ 4 โดยแบ่งเป็นเหรียญทอง 5 เหรียญเงิน 6 เหรียญทองแดง 12 รวมทั้งหมด 23 เหรียญ
ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2555