ข่าวกิจกรรมคณะ

Big Cleaning Day


คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ร่วมกับ สำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์,สำนักงานเขตดุสิต, สัสดีกรุงเทพมหานคร และกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 1 รักษาพระองค์ โดยมี ผศ.ฉัตรชัย เธียรหิรัญ รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนากายภาพ เป็นประธานเปิดงาน Big Cleaning Day ในวันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร