ข่าวกิจกรรมคณะ

งานฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2553

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม จัดให้มีการฝึกซ้อมย่อยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ครั้งที่ 25 ประจำปีการศึกษา 2553 สำหรับบัณฑิตคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม และถ่ายภาพหมู่บัณฑิตพร้อมคณาจารย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน พ.ศ.2555 ณ หอประชุม D-Hall คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม