ข่าวสารคณะ

รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทร 0 2282 9009-15 ต่อ 6301-4, 6409
http://rmutp.ac.th
สมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 20-28 กุมภาพันธ์ 2555 (ศูนย์เทเวศร)