ข่าวสารงานวิจัย ปีพ.ศ.2560

19 ธ.ค.2560 สำนักงานเลขานุการ สออ. ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
19 ธ.ค.2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับ เพื่อประชาสัมพันธ์
19 ธ.ค.2560 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขต ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
19 ธ.ค.2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 ฉบับ เพื่อประชาสัมพันธ์
19 ธ.ค.2560 ม.เกษตรศาสตร์ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ
30 พ.ย.2560 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ส่งสำเนาหนังสือ 1 ฉบับ
10 พ.ย.2560 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ส่งสำเนาหนังสือ 1 ฉบับ
10 พ.ย.2560 จุฬาลงกรณ์มหาวิยาลัย ส่งสำเนาหนังสือ 1 ฉบับ
6 พ.ย.2560 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา ขอส่งสำเนาหนังสือ 1 ฉบับ
19 ต.ค.2560 กองวิเทศสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ บริติส เคานซิล จะจัดสัมมนา “Going Global 2018”
19 ต.ค.2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับ เพื่อประชาสัมพันธ์
19 ต.ค.2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 ฉบับ เพื่อประชาสัมพันธ์
19 ต.ค.2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 1 ฉบับ เพื่อประชาสัมพันธ์การประชุมวืชาการปัญญาภิวัฒน์
10 ต.ค.2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 1 ฉบับ เพื่อประชาสัมพันธ์การประชุมนานาชาติ
3 ต.ค.2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 ฉบับ เพื่อประชาสัมพันธ์
26 ก.ย.2560 ม.ราชภัฏกำแพงเพชร ขอส่งสำเนาหนังสือ 1 ฉบับ
5 ก.ย.2560 มสธ.เชิญชวนร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
4 ก.ย.2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับ เพื่อประชาสัมพันธ์
4 ก.ย.2560 ประกาศให้ทุนของรัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิก
4 ก.ย.2560 ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมประกวดเพื่อชิงรางวัลสิงแวดล้อมนนาชาติ “Eco World”
4 ก.ย.2560 เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมการประชุม model ASEM ครั้งที่ 8
4 ก.ย.2560 ขอเชิญนำบทความวิจัยเข้าร่วมประกวดในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
31 ส.ค.2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับ เพื่อประชาสัมพันธ์
31 ส.ค.2560 ขอเชิญนำผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในระดับนานาชาติ
31 ส.ค.2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 ฉบับ เพื่อประชาสัมพันธ์
30 ส.ค.2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 ฉบับ เพื่อประชาสัมพันธ์
30 ส.ค.2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 2 ฉบับ เพื่อประชาสัมพันธ์
30 ส.ค.2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาขอส่งสำเนาหนังสือจำนวน 3 ฉบับ เพื่อประชาสัมพันธ์
25 ส.ค.2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา เชิญชวนเข้าร่วมฟังเสวนาเรื่อง ลิขสิทธิ์ ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล