อบรมการจัดทำเว็บไซต์งานการจัดการความรู้

ศูนย์การจัดการความรู้ได้จัดอบรมการจัดทำเว็บไซต์ให้แก่ผู้ดูแลงานการจัดการความรู้ คณะ และสำนักต่าง ๆ  ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

หัวข้อ 2

  1. test
  2. test
    • test
    • test