กีฬาสัมพันธ์เยาว์ชนเข้าค่าย ปี 48เกี่ยวกับวังกีฬาภายในกีฬานันทนาการ 2546กีฬาเทเวศร์ เกมส์ ครั้งที่ 1กีฬาต้านยาเสพติดบพิตรพิมุขฯ 44การประกันคุณภาพ ISO 9000=20000โครงการ funny day in thewes 46บัตรเชิญศิษย์เก่าโครงการอาสา ณ รร บ้านไผ่งาม พศ 42งานวันเด็ก ปีพ.ศ. 2549เฉลิมพระเกียรติบริจาคโลหิต 46ซ้อมรับปริญญา 47เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯนางเลิ้งเกมส์ครั้งที่18นิทรรศการ วันพ่อ 43บัณทิตวิทยาเขตเทเวศร์ รุ่นที่4ปฐมนักศึกษาใหม่ 2547ปฐมนิเทศ 2545พระราชินี72พรรษาวางพวงมาลา วันปิยะฯรพีพัฒน์เกมส์รวมราชมงคลเกมส์ 45เลือกตั้งนายกสภา 2545วังรพีวันคล้ายสถาปนา 2545วันเด็กแห่งชาติ 2550วันสถาปนา เทเวศร์ 53 ปีวันสุนทรภู่กับวันยาเสพติดวันเอดส์โลกปฐมนิเทศนักศึกษา 2547แห่เทียนพรรษาพิธีไหว้ครูมทร.พระนคร50 ปีคืนสู่เหย้า ชาวเทเวศร์งานคืนสู่เหย้า